Rękopis znaleziony w Saragossie

Duration: 18:12:15

NoChapterDurationVideoYoutubeVoice + Text
1 01 - Przedmowa 02:54 Video YouTube pending
2 02 - Dzień pierwszy 41:40 Video YouTube pending
3 03 - Dzień drugi 23:20 Video YouTube pending
4 04 - Dzień trzeci 43:02 Video YouTube pending
5 05 - Dzień czwarty 08:05 Video YouTube pending
6 06 - Dzień piąty 23:27 Video YouTube pending
7 07 - Dzień szósty 31:21 Video YouTube pending
8 08 - Dzień siódmy 24:24 Video YouTube pending
9 09 - Dzień ósmy 12:38 Video YouTube pending
10 10 - Dzień dziewiąty 28:07 Video YouTube pending
11 11 - Dzień dziesiąty 26:48 Video YouTube pending
12 12 - Dzień jedenasty 17:10 Video YouTube pending
13 13 - Dzień dwunasty 33:46 Video YouTube pending
14 14 - Dzień trzynasty 28:39 Video YouTube pending
15 15 - Dzień czternasty 30:48 Video YouTube pending
16 16 - Dzień piętnasty 24:27 Video YouTube pending
17 17 - Dzień szesnasty 24:21 Video YouTube pending
18 18 - Dzień siedemnasty 15:15 Video YouTube pending
19 19 - Dzień osiemnasty 35:54 Video YouTube pending
20 20 - Dzień dziewiętnasty 35:31 Video YouTube pending
21 21 - Dzień dwudziesty 18:16 Video YouTube pending
22 22 - Dzień dwudziesty pierwszy 14:12 Video YouTube pending
23 23 - Dzień dwudziesty drugi 20:44 Video YouTube pending
24 24 - Dzień dwudziesty trzeci 13:08 Video YouTube pending
25 25 - Dzień dwudziesty czwarty 21:11 Video YouTube pending
26 26 - Dzień dwudziesty piąty 21:27 Video YouTube pending
27 27 - Dzień dwudziesty szósty 38:59 Video YouTube pending
28 28 - Dzień dwudziesty siódmy 21:21 Video YouTube pending
29 29 - Dzień dwudziesty ósmy 29:38 Video YouTube pending
30 30 - Dzień dwudziesty dziewiąty 48:12 Video YouTube pending
31 31 - Dzień trzydziesty 06:47 Video YouTube pending
32 32 - Dzień trzydziesty pierwszy 24:34 Video YouTube pending
33 33 - Dzień trzydziesty drugi 25:31 Video YouTube pending
34 34 - Dzień trzydziesty trzeci 21:49 Video YouTube pending
35 35 - Dzień trzydziesty czwarty 19:07 Video YouTube pending
36 36 - Dzień trzydziesty piąty 47:56 Video YouTube pending
37 37 - Dzień trzydziesty szósty 13:31 Video YouTube pending
38 38 - Dzień trzydziesty siódmy 16:30 Video YouTube pending
39 39 - Dzień trzydziesty ósmy 12:30 Video YouTube pending
40 40 - Dzień trzydziesty dziewiąty 22:00 Video YouTube pending
41 41 - Dzień czterdziesty 07:03 Video YouTube pending
42 42 - Dzień czterdziesty pierwszy 21:16 Video YouTube pending
43 43 - Dzień czterdziesty drugi 19:24 Video YouTube pending
44 44 - Dzień czterdziesty trzeci 24:26 Video YouTube pending
45 45 - Dzień czterdziesty czwarty 11:46 Video YouTube pending
46 46 - Dzień czterdziesty piąty 13:14 Video YouTube pending
47 47 - Dzień czterdziesty szósty 13:08 Video YouTube pending
48 48 - Dzień czterdziesty siódmy 16:38 Video YouTube pending
49 49 - Dzień czterdziesty ósmy 17:35 Video YouTube pending
50 50 - Dzień czterdziesty dziewiąty 16:57 Video YouTube pending
51 51 - Dzień pięćdziesiąty 18:53 Video YouTube pending
52 52 - Dzień pięćdziesiąty pierwszy 31:34 Video YouTube pending
53 53 - Dzień pięćdziesiąty drugi 14:24 Video YouTube pending
54 54 - Dzień pięćdziesiąty trzeci 24:11 Video YouTube pending
55 55 - Dzień pięćdziesiąty czwarty 33:03 Video YouTube pending
56 56 - Dzień pięćdziesiąty piąty 24:03 Video YouTube pending
57 57 - Dzień pięćdziesiąty szósty 21:08 Video YouTube pending
58 58 - Dzień pięćdziesiąty siódmy 15:47 Video YouTube pending
59 59 - Dzień pięćdziesiąty ósmy 16:50 Video YouTube pending
60 60 - Dzień pięćdziesiąty dziewiąty 12:04 Video YouTube pending
61 61 - Dzień sześćdziesiąty 14:26 Video YouTube pending
62 62 - Dzień sześćdziesiąty pierwszy 12:09 Video YouTube pending
63 63 - Dzień sześćdziesiąty drugi 13:10 Video YouTube pending
64 64 - Dzień sześćdziesiąty trzeci 12:55 Video YouTube pending
65 65 - Dzień sześćdziesiąty czwarty 14:23 Video YouTube pending
66 66 - Dzień sześćdziesiąty piąty 13:57 Video YouTube pending
67 67 - Dzień sześćdziesiąty szósty 05:58 Video YouTube pending
68 68 - Zakończenie 12:09 Video YouTube pending
69 69 - Dodatek 49:07 Video YouTube pending
© 2016 . All rights reserved.
powered by nanox