Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij

Duration: 12:38:25

NoChapterDurationVideoYoutubeVoice + Text
1 Eerste hoofdstuk 17:11 Video YouTube pending
2 Tweede hoofdstuk 16:55 Video YouTube pending
3 Derde hoofdstuk 16:16 Video YouTube pending
4 Vierde hoofdstuk 49:41 Video YouTube pending
5 Vyfde hoofdstuk 52:43 Video YouTube pending
6 Zesde hoofdstuk 42:52 Video YouTube pending
7 Zevende hoofdstuk 50:15 Video YouTube pending
8 Achtste hoofdstuk 50:20 Video YouTube pending
9 Negende hoofdstuk 24:05 Video YouTube pending
10 Tiende hoofdstuk 10:07 Video YouTube pending
11 Elfde hoofdstuk 46:54 Video YouTube pending
12 Twaalfde hoofdstuk 27:53 Video YouTube pending
13 Dertiende hoofdstuk 33:00 Video YouTube pending
14 Veertiende hoofdstuk, eerste deel 36:07 Video YouTube pending
15 Veertiende hoofdstuk, laatste deel 33:19 Video YouTube pending
16 Vijftiende hoofdstuk 38:14 Video YouTube pending
17 Zestiende hoofdstuk 39:12 Video YouTube pending
18 Zeventiende hoofdstuk, eerste deel 41:37 Video YouTube pending
19 Zeventiende hoofdstuk, laatste deel 20:01 Video YouTube pending
20 Achttiende hoofdstuk 29:43 Video YouTube pending
21 Negentiende hoofdstuk 24:12 Video YouTube pending
22 Twintigste hoofdstuk 41:18 Video YouTube pending
23 Aanteekeningen en ophelderingen by de uitgaaf van 1875 (Herzien, gewyzigd en aangevuld in 1881) 26:38 Video YouTube pending
© 2016 . All rights reserved.
powered by nanox