Camera Obscura

Duration: 18:12:15

NoChapterDurationVideoYoutubeVoice + Text
0 Voorberichten 20:15 Video YouTube pending
1 Jongens 08:25 Video YouTube pending
2 Kinderrampen 25:04 Video YouTube pending
3 Een Beestenspel 15:18 Video YouTube pending
4 Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, eerste deel 20:05 Video YouTube pending
5 Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, laatste deel 17:32 Video YouTube pending
6 Humoristen 10:17 Video YouTube pending
7 Familie Stastok - De Aankomst 11:06 Video YouTube pending
8 Familie Stastok - De Ontvangst 16:38 Video YouTube pending
9 Familie Stastok - Hildebrand ziet de stad, en Pieter verstout zich pot te spelen 28:14 Video YouTube pending
10 Familie Stastok - Het Diakenhuismannetje vertelt zijn historie 37:43 Video YouTube pending
11 Familie Stastok - Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren, eerste deel 33:12 Video YouTube pending
12 Familie Stastok - Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren, laatste deel 29:06 Video YouTube pending
13 Familie Stastok - Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan, eerste deel 32:52 Video YouTube pending
14 Familie Stastok - Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan, laatste deel 30:39 Video YouTube pending
15 Varen en Rijden 27:17 Video YouTube pending
16 Genoegens smaken 24:47 Video YouTube pending
17 Een Oude Kennis - Hoe warm het was, en hoe ver 17:31 Video YouTube pending
18 Een Oude Kennis - Hoe aardig het was 13:41 Video YouTube pending
19 Een Oude Kennis - Hoe voortreffelijk zij was 16:11 Video YouTube pending
20 Verre Vrienden 26:06 Video YouTube pending
21 Narede, en Opdracht aan een vriend 09:54 Video YouTube pending
22 De Familie Kegge - Een treurige inleiding 18:15 Video YouTube pending
23 De Familie Kegge - Kennismaking met menschen en dieren, eerste deel 27:36 Video YouTube pending
24 De Familie Kegge - Kennismaking met menschen en dieren, laatste deel 26:06 Video YouTube pending
25 De Familie Kegge - Een juffertje en een mijnheer 24:08 Video YouTube pending
26 De Familie Kegge - Vaderangsten en kinderliefde 30:55 Video YouTube pending
27 De Familie Kegge - Om te bewijzen dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn, en voorts iets droevigs 30:17 Video YouTube pending
28 De Familie Kegge - De Grootmoeder 11:25 Video YouTube pending
29 De Familie Kegge - Een Concert 48:13 Video YouTube pending
30 De Familie Kegge - Ochtendbezoek en Avondwandeling 30:49 Video YouTube pending
31 De Familie Kegge - Een hoofdstuk, waarmee de auteur ijselijk verlegen is, … 28:01 Video YouTube pending
32 De Familie Kegge - Het Hofje. De heer van der Hoogen af 35:59 Video YouTube pending
33 De Familie Kegge - Een groote Hans en Adellijke Heer. Besluit 20:52 Video YouTube pending
34 's Winters buiten, eerste deel 21:57 Video YouTube pending
35 's Winters buiten, laatste deel 18:49 Video YouTube pending
36 Gerrit Witse - Studentenangst 20:24 Video YouTube pending
37 Gerrit Witse - Oudervreugd 13:04 Video YouTube pending
38 Gerrit Witse - Meisjeskwelling 30:23 Video YouTube pending
39 Gerrit Witse - Vrienden-hartelijkheid, eerste deel 34:35 Video YouTube pending
40 Gerrit Witse - Vrienden-hartelijkheid, laatste deel 41:26 Video YouTube pending
41 Gerrit Witse - Dokters lief en leed 24:27 Video YouTube pending
42 Bijvoegsel der Derde Uitgave tot de Narede en Opdracht aan een Vriend 10:15 Video YouTube pending
43 Vooruitgang 18:02 Video YouTube pending
44 Het Water 18:15 Video YouTube pending
45 Begraven 31:31 Video YouTube pending
46 Eene Tentoonstelling van Schilderijen 31:19 Video YouTube pending
47 De Wind 13:48 Video YouTube pending
48 Antwoord op een brief uit Parijs 15:47 Video YouTube pending
49 Teun de Jager 44:59 Video YouTube pending
50 De Veerschipper 07:29 Video YouTube pending
51 De Schippersknecht 13:57 Video YouTube pending
52 De Barbier 07:58 Video YouTube pending
53 De Huurkoetsier 08:36 Video YouTube pending
54 Het Noordbrabantsche Meisje 07:35 Video YouTube pending
55 De Limburgsche Voerman 10:18 Video YouTube pending
56 De Markensche Visscher 08:54 Video YouTube pending
57 De Jager en de Polsdrager 10:07 Video YouTube pending
58 De Leidsche Peuëraar 09:35 Video YouTube pending
59 De Noordhollandsche Boerin 11:46 Video YouTube pending
60 De Noordhollandsche Boer 12:57 Video YouTube pending
61 De Baker 09:28 Video YouTube pending
62 Brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel 12:51 Video YouTube pending
© 2016 . All rights reserved.
powered by nanox