Het Ontstaan der Soorten

Duration: 18:12:15

NoChapterDurationVideoYoutubeVoice + Text
0 00 - Inhoud 13:07 Video YouTube pending
1 01 - Voorberigt van den vertaler 16:39 Video YouTube pending
2 02 - Inleiding 14:23 Video YouTube pending
3 03 - Hoofdstuk 1 deel 1: Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan 17:03 Video YouTube pending
4 04 - Hoofdstuk 1 deel 2: Over de wijzigingen die in den tammen staat ontstaan 17:44 Video YouTube pending
5 05 - Hoofdstuk 1 deel 3: De afkomst der tamme duif 20:52 Video YouTube pending
6 06 - Hoofdstuk 1 deel 4: Kunstmatige en onbewuste selectie 14:24 Video YouTube pending
7 07 - Hoofdstuk 1 deel 5: Onopzettelijke keus 16:42 Video YouTube pending
8 08 - Hoofdstuk 2 deel 1: Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurstaat onststaan 21:29 Video YouTube pending
9 09 - Hoofdstuk 2 deel 2: Soorten zijn blijvende rassen 10:50 Video YouTube pending
10 10 - Hoofdstuk 3 deel 1: Over den strijd voor het bestaan 13:19 Video YouTube pending
11 11 - Hoofdstuk 3 deel 2: Beletselen voor de vermeerdering 13:20 Video YouTube pending
12 12 - Hoofdstuk 3 deel 3: Middelen ter beteugeling 10:28 Video YouTube pending
13 13 - Hoofdstuk 3 deel 4: De Mededinging 08:56 Video YouTube pending
14 14 - Hoofdstuk 4 deel 1: Over de natuurkeus 18:50 Video YouTube pending
15 15 - Hoofdstuk 4 deel 2: Over de sexuele keus 06:52 Video YouTube pending
16 16 - Hoofdstuk 4 deel 3: Voorbeelden van de werking der natuurkeus 13:23 Video YouTube pending
17 17 - Hoofdstuk 4 deel 4: Over de kruising der individuen 13:51 Video YouTube pending
18 18 - Hoofdstuk 4 deel 5: Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus 17:22 Video YouTube pending
19 19 - Hoofdstuk 4 deel 6: De uitsterving der soorten 04:32 Video YouTube pending
20 20 - Hoofdstuk 4 deel 7: De uitspreiding der kenmerken deel 1 16:34 Video YouTube pending
21 21 - Hoofdstuk 4 deel 8: De uitspreiding der kenmerken deel 2 13:14 Video YouTube pending
22 22 - Hoofdstuk 4 deel 9: De uitspreiding der kenmerken deel 3 15:03 Video YouTube pending
23 23 - Hoofdstuk 5 deel 1: Over de wetten der veranderlijkheid. 07:48 Video YouTube pending
24 24 - Hoofdstuk 5 deel 2: De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik. 12:20 Video YouTube pending
25 25 - Hoofdstuk 5 deel 3: Het gewennen aan het klimaat. 07:19 Video YouTube pending
26 26 - Hoofdstuk 5 deel 4: Het verband der delen. 16:04 Video YouTube pending
27 27 - Hoofdstuk 5 deel 5: Veranderlijkheid der delen van verwante soorten. 17:42 Video YouTube pending
28 28 - Hoofdstuk 5 deel 6: Onderscheiden soorten vertonen gelijke veranderingen. 12:37 Video YouTube pending
29 29 - Hoofdstuk 5 deel 7: De Gestreepte paarden - overzicht. 11:44 Video YouTube pending
30 30 - Hoofdstuk 6 deel 1. Bezwaren tegen de leer. 18:20 Video YouTube pending
31 31 - Hoofdstuk 6 deel 2. Bijzondere gewoonten en lichaamsinrigting. 17:17 Video YouTube pending
32 32 - Hoofdstuk 6 deel 3. Zeer volkomen en samengestelde werktuigen. 19:20 Video YouTube pending
33 33 - Hoofdstuk 6 deel 4. Werktuigen van weinig belang. 13:06 Video YouTube pending
34 34 - Hoofdstuk 6 deel 5. De Angel - overzicht van het hoofdstuk. 13:59 Video YouTube pending
35 35 - Hoofdstuk 7 deel 1. Over het instinkt. 12:58 Video YouTube pending
36 36 - Hoofdstuk 7 deel 2. Het instinkt in de tamme staat - de koekoek. 14:54 Video YouTube pending
37 37 - Hoofdstuk 7 deel 3. Slavenmakende mieren. 12:26 Video YouTube pending
38 38 - Hoofdstuk 7 deel 4. Het cellen bouwen der honingbij. 13:47 Video YouTube pending
39 39 - Hoofdstuk 7 deel 5. Onvruchtbare mieren - Overzicht. 19:19 Video YouTube pending
40 40 - Hoofdstuk 8 deel 1. Over de verbastering. 12:02 Video YouTube pending
41 41 - Hoofdstuk 8 deel 2. Vruchtbare basterden. 12:07 Video YouTube pending
42 42 - Hoofdstuk 8 deel 3. Over wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der basterden beheersen. 10:53 Video YouTube pending
43 43 - Hoofdstuk 8 deel 4. Over de entingen. 09:12 Video YouTube pending
44 44 - Hoofdstuk 8 deel 5. Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisigen en bastaarden. 10:32 Video YouTube pending
45 45 - Hoofdstuk 8 deel 6. Over vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist worden en die der kruislingen. 10:55 Video YouTube pending
46 46 - Hoofdstuk 8 deel 7. Vergelijking tussen basterden en kruislingen - overzicht. 13:10 Video YouTube pending
47 47 - Hoofdstuk 9 deel 1. Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis. 07:35 Video YouTube pending
48 48 - Hoofdstuk 9 deel 2. Over het verloop van tijd. 13:26 Video YouTube pending
49 49 - Hoofdstuk 9 deel 3. Over de armoede onzer paleontologische verzameling. 14:32 Video YouTube pending
50 50 - Hoofdstuk 9 deel 4. Fossielenvoerende bezinksels. 18:27 Video YouTube pending
51 51 - Hoofdstuk 9 deel 5. Over de plotselinge verschijning van gehele groepen van verwante soorten. 10:34 Video YouTube pending
52 52 - Hoofdstuk 9 deel 6. Over plotselinge verschijning van groepen verwante soorten in de oudste fossielenvoerende lagen. 11:14 Video YouTube pending
53 53 - Hoofdstuk 10 deel 1. Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens. 12:24 Video YouTube pending
54 54 - Hoofdstuk 10 deel 2. Over de uitsterving. 11:18 Video YouTube pending
55 55 - Hoofdstuk 10 deel 3. Over de vormen des levens die bijna gelijktijdig over de gehele aarde veranderen. 14:16 Video YouTube pending
56 56 - Hoofdstuk 10 deel 4. Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende vormen. 09:47 Video YouTube pending
57 57 - Hoofdstuk 10 deel 5. Verwantschappen. 07:59 Video YouTube pending
58 58 - Hoofdstuk 10 deel 6. Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen. 12:23 Video YouTube pending
59 59 - Hoofdstuk 10 deel 7. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. 09:10 Video YouTube pending
60 60 - Hoofdstuk 11 deel 1. Over de verspreiding der soorten over de aarde. 10:12 Video YouTube pending
61 61 - Hoofdstuk 11 deel 2. Onderling verband der wezens. 14:33 Video YouTube pending
62 62 - Hoofdstuk 11 deel 3. Over de middelen ter verspreiding. 10:55 Video YouTube pending
63 63 - Hoofdstuk 11 deel 4. Zaadkorrels in vogels. 10:42 Video YouTube pending
64 64 - Hoofdstuk 11 deel 5. De verspreiding gedurende den ijstijd. 13:28 Video YouTube pending
65 65 - Hoofdstuk 11 deel 6. Verhuizingen in den ijstijd. 14:08 Video YouTube pending
66 66 - Hoofdstuk 11 deel 7. Gevolgen van den ijstijd. 12:59 Video YouTube pending
67 67 - Hoofdstuk 12 deel 1. De verspreiding der soorten over de aarde - vervolg. 14:12 Video YouTube pending
68 68 - Hoofdstuk 12 deel 2. Over de bewoners der eilanden. 14:34 Video YouTube pending
69 69 - Hoofdstuk 12 deel 3. Bewoners van eilanden. 14:21 Video YouTube pending
70 70 - Hoofdstuk 12 deel 4. Spotlijsters der galapagos-eilanden. 12:05 Video YouTube pending
71 71 - Hoofdstuk 12 deel 5. Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk. 08:56 Video YouTube pending
72 72 - Hoofdstuk 13 deel 1. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens - over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. 14:48 Video YouTube pending
73 73 - Hoofdstuk 13 deel 2. Rangschikking. 13:46 Video YouTube pending
74 74 - Hoofdstuk 13 deel 3. Rangschikking deel 2. 11:39 Video YouTube pending
75 75 - Hoofdstuk 13 deel 4. Willekeurige rangschikking. 12:22 Video YouTube pending
76 76 - Hoofdstuk 13 deel 5. Over de vormleer, morfologie. 12:12 Video YouTube pending
77 77 - Hoofdstuk 13 deel 6. Over de kiemleer, Embryologie. 14:04 Video YouTube pending
78 78 - Hoofdstuk 13 deel 7. Veranderingen van werktuigen. 11:07 Video YouTube pending
79 79 - Hoofdstuk 13 deel 8. Over werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of mislukt zijn. 19:47 Video YouTube pending
80 80 - Hoofdstuk 14 deel 1. Algemeen overzicht en besluit. 15:33 Video YouTube pending
81 81 - Hoofdstuk 14 deel 2. Algemeen overzicht en besluit. 16:36 Video YouTube pending
82 82 - Hoofdstuk 14 deel 3. Algemeen overzicht en besluit. 16:14 Video YouTube pending
83 83 - Hoofdstuk 14 deel 4. Algemeen overzicht en besluit. 09:21 Video YouTube pending
84 84 - Hoofdstuk 14 deel 5. Algemeen overzicht en besluit. 13:05 Video YouTube pending
85 85 - Naschrift van de vertaler 05:36 Video YouTube pending
© 2016 . All rights reserved.
powered by nanox