Barnaby Rudge NL

Duration: 08:53:08

NoChapterDurationVideoYoutubeVoice + Text
1 01 - EEN AVOND IN DE MEIBOOM 00:00 Video YouTube pending
2 02 - DE VREEMDELING EN DE SLOTENMAKER 00:00 Video YouTube pending
3 03 - NOG EEN AVONTUUR VAN DE SLOTENMAKER 00:00 Video YouTube pending
4 04 - GABRIEL VARDEN EN ZIJN HUISGEZIN 00:00 Video YouTube pending
5 05 - TWEEDE ONTMOETING MET DE GEHEIMZINNIGEN VREEMDELING 00:00 Video YouTube pending
6 06 - DE SLOTENMAKER ONDERVRAAGT, MAAR WORDT ER NIET VEEL WIJZER DOOR 00:00 Video YouTube pending
7 07 - JUFFROUW VARDEN EN HAAR LIEFTALLIGE DIENSTMAAGD 18:24 Video YouTube pending
8 08 - HET GENOOTSCHAP DER RIDDERS-LEERKNAPEN 27:41 Video YouTube pending
9 09 - EEN NACHTLOOPER KOMT THUIS 00:00 Video YouTube pending
10 10 - JOHN WILLET KRIJGT EEN LOGEERGAST 00:00 Video YouTube pending
11 11 - DE GESPANNEN VERWACHTING 15:37 Video YouTube pending
12 12 - DE BIJEENKOMST OP ONZIJDIG GRONDGEBIED 28:18 Video YouTube pending
13 13 - EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR 00:00 Video YouTube pending
14 14 - NOG EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR 00:00 Video YouTube pending
15 15 - DE VERKLARING TUSSCHEN VADER EN ZOON 34:49 Video YouTube pending
16 16 - DE GEHEIMZINNIGE VREEMDELING TREEDT WEDER OP 00:00 Video YouTube pending
17 17 - EEN IJSELIJK AVONTUUR 29:47 Video YouTube pending
18 18 - DE VREEMDELING VINDT EEN NACHTVERBLIJF 14:56 Video YouTube pending
19 19 - HET UITSTAPJE NAAR DE MEIBOOM 25:49 Video YouTube pending
20 20 - EMMA EN DOLLY 17:36 Video YouTube pending
21 21 - EEN ONAAGENAAM OPONTHOUD EN DE GEVOLGEN DAARVAN 00:00 Video YouTube pending
22 22 - THUISREIS EN THUISKOMST 18:49 Video YouTube pending
23 23 - DE LEZER VERNEEMT, WAAR HET MINNEBRIEFJE EN DE BRACELET GEBLEVEN ZIJN 00:00 Video YouTube pending
24 24 - DE HEER CHESTER VINDT ONVERWACHT EEN NIEUWEN BONDGENOOT 00:00 Video YouTube pending
25 25 - EEN RAADSELACHTIG AFSCHEIDSBEZOEK 35:12 Video YouTube pending
26 26 - VRUCHTELOOZE NASPORING 17:40 Video YouTube pending
27 27 - VERDERE OVERWINNINGEN VAN DE HEER CHESTER 35:10 Video YouTube pending
28 28 - NOG EEN FORTUINTJE 16:57 Video YouTube pending
29 29 - DE HEER CHESTER ZET ZIJN BEGONNEN WERK VOORT 36:07 Video YouTube pending
30 30 - JOHN WILLET, WIEN EEN VINGER GEGEVEN IS, NEEMT DE GEHEELEN HAND 00:00 Video YouTube pending
31 31 - EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF 32:42 Video YouTube pending
32 32 - NOG EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF 20:29 Video YouTube pending
33 33 - EEN STORMACHTIGEN AVOND EN EEN SCHRIKBAREND VERHAAL 29:19 Video YouTube pending
34 34 - JOHN WILLET NEEMT EEN KLOEK BESLUIT, EN BRENGT HET TOT ZIJN VOLKOMEN GENOEGEN TEN UITVOER 19:30 Video YouTube pending
35 35 - WIE DE DRIE RUITERS ZIJN 32:09 Video YouTube pending
36 36 - EENE SAMENSPRAAK NA MIDDERNACHT 00:00 Video YouTube pending
37 37 - LORD GEORGE'S ZEGEPRALENDE INTOCHT 19:22 Video YouTube pending
38 38 - EEN ZIELTJE GEWONNEN 00:00 Video YouTube pending
39 39 - HET EDELE DRIEMANSCHAP 00:00 Video YouTube pending
40 40 - BERTRAND EN BATON 17:49 Video YouTube pending
41 41 - DE LASTIGE SJERP 33:24 Video YouTube pending
42 42 - VREEMD GEDRAG VAN HAREDALE 16:07 Video YouTube pending
43 43 - DE ONTMOETING IN WESTMINSTERHALL 35:07 Video YouTube pending
44 44 - WRAAKNEMING VAN EEN AFVALLIGE 12:24 Video YouTube pending
45 45 - EEN BEZOEK BIJ DE WEDUWE, EN DE GEVOLGEN DAARVAN 36:57 Video YouTube pending
46 46 - EEN LANDEDELMAN VAN DE OUDEN STEMPEL 29:55 Video YouTube pending
47 47 - ALWEDER EEN ZIELTJE GEWONNEN 24:43 Video YouTube pending
48 48 - EERSTE WAPENFEITEN VAN DE GROOTE PROTESTANTSCHE VEREENIGING 51:18 Video YouTube pending
49 49 - EEN NACHTTOONEEL TEN HUIZE VAN DEN SLOTENMAKER 28:26 Video YouTube pending
50 50 - VERDERE WAPENFEITEN DER VEREENIGING 00:00 Video YouTube pending
51 51 - JOHN WILLET KRIJGT MER GASTEN DAN HEM LIEF IS 00:00 Video YouTube pending
52 52 - EEN NACHTBEZOEK EN EEN BRANDSTICHTING 00:00 Video YouTube pending
53 53 - EEN VOORTVLUCHTIGE BETRAPT 00:00 Video YouTube pending
54 54 - TWEE GEKKEN 00:00 Video YouTube pending
55 55 - TWEE VOGENS GEKNIPT 36:29 Video YouTube pending
56 56 - DE SCHAKING 34:24 Video YouTube pending
57 57 - FLEET-MARKET 16:09 Video YouTube pending
58 58 - DE HELDHAFTIGE LORD MAYOR 24:16 Video YouTube pending
59 59 - VADER EN ZOON 31:16 Video YouTube pending
60 60 - HET VERHINDERDE SCHOT 31:10 Video YouTube pending
61 61 - DE AANVAL OP NEWGATE 00:00 Video YouTube pending
62 62 - EENE LIEFHEBBERIJ VAN DENNIS 31:34 Video YouTube pending
63 63 - EEN NACHT BIJ DEN BRANDER 24:48 Video YouTube pending
64 64 - TWEE OUDE KENNISSEN KOMEN ONVERWACHT OPDAGEN 00:00 Video YouTube pending
65 65 - DE KRUIK GAAT ZOOLANG TE WATER TOT ZIJ BREEKT 00:00 Video YouTube pending
66 66 - VRIENDENDIENST VAN DEN SCHERPRECHTER 00:00 Video YouTube pending
67 67 - DENNIS EN MIGGS BERAMEN EEN PLANNETJE 00:00 Video YouTube pending
68 68 - WAARIN HET PLANNETJE IN DUIGEN VALT, EN OOK HUGH'S VRIENDEN ZIEN DAT ZIJ BUITEN DE WAARD GEREKEND HEBBEN 42:35 Video YouTube pending
69 69 - ARME JOE ! 00:00 Video YouTube pending
70 70 - VADER, MOEDER EN ZOON 40:41 Video YouTube pending
71 71 - DE TWEE CELGENOOTEN 22:45 Video YouTube pending
72 72 - DE AFGEZANT UIT NEWGATE 27:41 Video YouTube pending
73 73 - DE LAATSTE AVOND 23:50 Video YouTube pending
74 74 - HET LAATSTE OOGENBLIK 00:00 Video YouTube pending
75 75 - TWEE GELIEVEN HEREENIGD 20:41 Video YouTube pending
76 76 - NOG TWEE GELIEVEN HEREENIGD EN EEN ONSCHULDIGE GERED 00:00 Video YouTube pending
77 77 - EENE POGING MISLUKT 27:13 Video YouTube pending
78 78 - EEN TWEEGEVECHT 00:00 Video YouTube pending
79 79 - BESLUIT 28:49 Video YouTube pending
© 2016 . All rights reserved.
powered by nanox