Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin

Duration: 13:22:15

NoChapterDurationVideoYoutubeVoice + Text
0 00 - Voorbericht 00:00 Video YouTube pending
1 01 - Deel 1 van hoofdstuk 1: Het natuuronderzoek en Darwin 00:00 Video YouTube pending
2 02 - Deel 2 van hoofdstuk 1: Het natuuronderzoek en Darwin 00:00 Video YouTube pending
3 03 - Deel 1 van hoofdstuk 2: Veranderingen die de organismen ondergaan 00:00 Video YouTube pending
4 04 - Deel 2 van hoofdstuk 2: Veranderingen die de organismen ondergaan 00:00 Video YouTube pending
5 05 - Deel 1 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden 00:00 Video YouTube pending
6 06 - Deel 2 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden 00:00 Video YouTube pending
7 07 - Deel 3 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden 00:00 Video YouTube pending
8 08 - Deel 4 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden 00:00 Video YouTube pending
9 09 - Deel 1 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
10 10 - Deel 2 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
11 11 - Deel 3 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
12 12 - Deel 4 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
13 13 - Deel 1 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organischen oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen 00:00 Video YouTube pending
14 14 - Deel 2 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organischen oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen 00:00 Video YouTube pending
15 15 - Deel 3 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organischen oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen 00:00 Video YouTube pending
16 16 - Deel 1 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der organismen door middel der theorie 00:00 Video YouTube pending
17 17 - Deel 2 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der organismen door middel der theorie 00:00 Video YouTube pending
18 18 - Deel 3 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der organismen door middel der theorie 00:00 Video YouTube pending
19 19 - Deel 1 van hoofdstuk 7: De grondregelen, die bij de klassifikatie worden gevolgd, alsmede de morphologische en embryologische verschijnselen worden verklaard uit de gemeenschappelijke afstamming 00:00 Video YouTube pending
20 20 - Deel 2 van hoofdstuk 7: De grondregelen, die bij de klassifikatie worden gevolgd, alsmede de morphologische en embryologische verschijnselen worden verklaard uit de gemeenschappelijke afstamming 00:00 Video YouTube pending
21 21 - Deel 1 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
22 22 - Deel 2 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
23 23 - Deel 3 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin 00:00 Video YouTube pending
24 24 - Deel 1 van hoofdstuk 9: De oorspronkelijke voortbrenging 00:00 Video YouTube pending
25 25 - Deel 2 van hoofdstuk 9: De oorspronkelijke voortbrenging 00:00 Video YouTube pending
© 2016 . All rights reserved.
powered by nanox